Desenvolvemento de Software

Ofrecemos un equipo coa experiencia necesaria para manexar o desenvolvemento de aplicacións que ofrece a mellor solución para as súas necesidades. Os nosos expertos poden estudar e analizar o seu caso para lanzar un proxecto que pode resolver o seu proceso de negocio ou xestión da súa organización.desarrollo

Temos profesionais altamente cualificados que alian a súa formación con unha ampla experiencia en sistemas de información en desenvolvemento. O noso equipo está constantemente adestrando para ter o máximo de coñecemento sobre as recentes tecnoloxías do sector: ambientes de desenvolvemento, motores de base de datos datos e tendencias dentro do mundo da enxeñaría de software.

Estas organizacións esixen un posto de control nas aplicacións que usan, nos ofrece o noso servizo de programación personalizada.

Servizo de programación personalizada

A contratación de software personalizado non implica calquera complicación adicional, debido ao rigoroso cumprimento de prazos e orzamentos establecidos. O funcionamento deste servizo baséase nas fases normais de desenvolvemento de software: 

  • Análise de requerimentos
  • Deseño System.
  • Implementación .
  • Probas de Integración 

Durante a primeira fase, os nosos expertos recoller a información necesaria para completar a Especificación de Requisitos, que ofrece os servizos que deben atender a aplicación a desenvolver con base nos seus criterios e necesidades.

Na fase de proxecto e de Documento de especificación de requisitos, desenvolver un proxecto que será entregado xunto cos custos e prazos de entrega. Unha vez aprobado o proxecto pola súa empresa vai pasar á fase de implementación , que obtivo o devandito documento será traducido nunha aplicación.

Unha vez que a codificación da aplicación, ten que realizar unha serie de probas de integración, realizados durante a fase de probas. Unha vez que esta fase, o desenvolvemento da aplicación é finalizado, ea súa empresa terá na súa posesión un instrumento adaptado ás súas necesidades que han aumentar a súa produtividade.

 

Mantemento e actualización do Software

Apemtic lofrecelle un Servicio de Mantemento da aplicación desarrollada como garantía dun bon desarrollo, que cubrirá posibles modificacións que no supoñan unha ampliación excesiva na funcionalidade do producto.

Solicítenos mais información.

joomla template 1.6