Xestió do Recurso

A xestión de recursos TIC ten que ver coa forma que planear, organizar, dirixir e controlar os activos das TIC de xeito que todos os custos implicados (adquisición, mantemento, formación, uso de infraestruturas, etc.) son optimizados. Esta é unha responsabilidade seria, porque o investimento non termina coa adquisición dos recursos, infraestruturas, tecnoloxía, preparación do persoal que usan a tecnoloxía eo seu mantemento, é un ciclo constante que se repite ata que termine o tempo de vida informático de bo.

O noso equipo con formación sólida e actualizada as competencias tecnolóxicas, administrativas e sociais é a solución ideal para administrar, xestionar e integrar a infraestrutura tecnolóxica da súa organización. As actividades relativas á xestión de recursos de computación están relacionados con:

 • En xeral:
  • Propoñer políticas, normas e procedementos con base na organización.
  • Establecer políticas para o seu uso de recursos na organización, a súa dispoñibilidade e apoio.
  • Para garantir que os usuarios autorizados a utilizar os recursos facer bo uso deles.
  • Implantación de procesos de auditoría e avaliacións operativos.
  • Prácticas de seguridade e Disaster Recovery.
  • Plans de continxencia.
 • De xestión de hardware:
  • Control de stock.
  • Aprovisionamento e restauración, a fin de asegurar a continuidade dos procesos da organización.
  • Selección de persoal novo que en base a requisitos obxectivos: fabricante, fornecedor, garantía, prezo ...
  • Mantemento e prevención de paradas non planificadas.
 • Software de Xestión:
  • Establecer estándares, políticas e procedementos.
  • Adquisición e implantación de servizos para o traballo de desenvolvemento.
  • Selección e desenvolvemento de aplicacións para os usuarios.
  • Control de aplicacións e versións.

Nas áreas de computación como en calquera outra zona da organización, o elemento máis importante é o recurso humano, o persoal é o activo máis importante. É, así mesmo, establecer medidas para:

 • Establecer a xestión de poliíticas aos cambios globais.
 • Identificar necesidades de formación do persoal afecto ás áreas tecnolóxicas.
 • Deseñar e implementar políticas e procedementos, a fin de permitir que o persoal para optimizar os recursos destinados.

Interesado en facer o seu ambiente de TI máis eficiente. Solicite máis información.

joomla template 1.6