Xestió do incidente

Entendemos o impacto de calquera situación anormal parece fóra dos patróns contexto de computación establecidos pola organización. O obxectivo principal dos nosos técnicos está resolto, o máis rápido e eficiente posible, calquera incidente que provoca unha interrupción no servizo aos nosos clientes.

A metodoloxía de resolución de problemas realizado pola Apemtic divide o proceso en cinco fases claramente diferenciados e definidos para detectar o problema dende o principio e recoller todos os datos relacionados con el e as posibles solucións, para continuar a implementar a solución escollida e segui-lo a ver se o problema foi finalmente resolto.

Estas fases son:

  • Identificación e rexistro de incidentes

  • Análise de problemas

  • As propostas para posibles solucións

  • Implementación da Resolución

  • Resolución de Monitorización

Usando aplicacións abertas aos clientes e usuarios, poden abrir, pechar e ordes de servizo de validación sendo constantemente informado sobre o estado dos seus incidentes, medidas adoptadas e as solucións aplicadas para evitar a reincidencia.

Os nosos clientes poden acceder directamente os rexistros históricos e obter informes de operación, de que para medir parámetros de calidade na resolución de tales incidentes.

joomla template 1.6