Pla de manteniment

La fiabilitat i la disponibilitat dels recursos tecnològics depenen, a priori, del seu disseny i de la qualitat de la seva implementació. Si es tracta d'un disseny robust i fiable, procurant en tot moment les millors tècniques disponibles per a la seva execució, depèn en segon lloc de l'ús i bons costums del personal que treballa amb ella.

pakc manteniment 2
En tercer i últim lloc l'eficiència depèn del manteniment que es realitzi. Si s'aplica un manteniment correctiu, solucionant els problemes quan es presenten, guanyarà en rendibilitat a curt termini. En el seu lloc realitzant un bon manteniment preventiu, tindrem la garantia sobre l'optimització de la infraestructura al llarg del temps sense haver de recórrer a la substitució d'un equip per deixadesa.


Hem de tenir en compte que les tasques de manteniment no té la seva recompensa de manera immediata, sinó que els efectes de les accions que prenem estan solapades sota el correcte desenvolupament de l'activitat diària.

L'ocasió perfecta per dissenyar un bon pla de manteniment, per tal d'obtenir un alt grau de disponibilitat i la fiabilitat de la infraestructura tecnològica, és durant la planificació d'aquesta. En la posada a punt, el pla de manteniment ha d'estar ja dissenyat, i s'ha de posar en marxa des del primer dia. Perdre aquesta oportunitat significa que les incidències dirigeixin l'activitat del responsable de suport.

És molt comú centrar l'atenció en els equips principals o més costosos, i no prestar la mateixa mesura d'atenció a la resta de recursos. Per descomptat és un altre greu error, ja que un simple cable de comunicacions o la fallada d'un equip auxiliar pot suposar una aturada en l'activitat de la seva organització. Convé, doncs, prestar l'atenció deguda no només als equips més costosos econòmicament, sinó a tots aquells capaços de provocar fallades crítiques.

Apemtic amb la seva experiència en el disseny i implementació és capaç d'oferir un bon pla de manteniment analitzant tots els errors possibles, bé a nivell físic o de aplicaión, estudiant les mesures oportunes per prevenir-los i suavitzar l'impacte sobre l'organització.

joomla template 1.6