Gestió del Servei

Un element essencial en la Gestió del Servei és la comunicació permanent amb el client, buscant un equilibri entre les seves necessitats, les possibilitats tècniques i el cost del servei, procurant sempre que el client formi part del procés.

Per a la prestació un servei de qualitat i personalitzat, Apemtic, analitzarà les característiques de la seva organització, els seus objectius, la seva imatge, el seu posicionament, etc. Partint de la informació facilitada, els nostres especialistes treballaran per a una integració plena dels aspectes tecnològics dins del funcionament i de la imatge de la seva empresa.

Superades les fases de planificació, instal · lació i posada en marxa segons l'anàlisi de requeriments, arriba el moment de garantir la disponibilitat dels serveis prestats per al desenvolupament quotidià del seu treball.

La Gestió del Servei , que ofereix Apemtic, té com a finalitat minimitzar l'impacte d'una interrupció imprevista i greu dels serveis oferts per a la seva organització. Amb aquesta finalitat, la nostra estratègia combina procediments:

  • Proactius : que busquen anticipar i impedir una greu interrupció del servei.

  • Reactius : el propòsit és reprendre el servei tan aviat com sigui possible (i recomanable) després del desastre.

La consecució d'aquest tipus d'estratègies sol infravalorar ja que els seus beneficis només es perceben a llarg termini, és costosa i no té rendibilitat directa. Per això és necessari una especial implicació dels agents involucrats al tractar-se d'una assegurança que vetllarà per la inversió tecnològica de la seva organització.

  • Creació de plans de prevenció i de recuperació adequats a les necessitats específiques de la seva organització.

  • Monitorització dels recursos i serveis.

  • Revisió i actualització de plans i procediments.

  • Polítiques d'avaluació i estudi d'impacte sobre els recursos crítics.

  • Anàlisi de riscos i vulnerabilitats.

  • Estratègies de continuïtat i evolució dels serveis.

  • Protocols d'actuació en situacions extremes.

  • Supervisió i control de les mesures adoptades.

Sol · liciti'ns més informació.

joomla template 1.6