Gestió del Recurs

La Gestió del Recurs TIC té a veure amb la manera com es planegen, organitzen, dirigeixen i controlen els béns informàtics, de manera que tots els costos involucrats (adquisició, manteniment, capacitació, ús, infraestructura, etc.) siguin optimitzats. Es tracta d'una seriosa responsabilitat, ja que la inversió no acaba amb l'adquisició del recurs, la infraestructura tecnològica, la preparació del personal que utilitza la tecnologia i el manteniment d'aquesta, són un cicle constant que es repeteix fins a acabar amb la vida útil del bé informàtic.

El nostre personal amb formació sòlida i actualitzada en competències tecnològiques, administratives i socials és la solució ideal per a administrar, gestionar i integrar la infraestructura tecnològica de la seva organització. Les activitats inherents a la gestió de recursos informàtics es relacionen amb:

 • A nivell global:
  • Proposar les polítiques, estàndards i procediments base per a l'Organització.
  • Definir polítiques per a l'ús dels recursos en l'organització, la seva disponibilitat i suport.
  • Vetllar perquè els usuaris autoritzats a utilitzar els recursos facin un ús adequat dels mateixos.
  • Implementació de processos d'auditoria i avaluacions operatives.
  • Pràctiques de seguretat i recuperació davant desastres.
  • Plans de contingència.
 • Gestió Maquinari:
  • Control d'inventaris.
  • Aprovisionament i restitució per tal de garantir la continuïtat dels processos de l'Organització.
  • Selecció de nova dotació en base a les necessitats objectives dels requeriments: fabricant, proveïdor, garantia, preu ...
  • Manteniment i prevenció de parades imprevistes.
 • Gestió Programari:
  • Definició d'estàndards, polítiques i procediments.
  • Adquisició i implantació de serveis per al desenvolupament del treball.
  • Selecció i desenvolupament d'aplicacions per als usuaris.
  • Control d'aplicacions i versions.

En les àrees d'informàtica com en qualsevol altra àrea de l'organització, l'element més important és el recurs humà, el personal representa l'actiu més important. Per això, és necessari establir mesures per:

 • Establir poliíticas de gestió davant canvis globals.
 • Detectar necessitats de capacitació al personal assignat a les àrees tecnològiques.
 • Dissenyar i implementar polítiques i procediments de treball que li permetin al personal optimitzar els recursos que tenen assignats.

Aquesta interessat en fer el seu entorn tecnològic més eficient. Sol · liciti'ns més informació.

joomla template 1.6