Detecció d'intrusos


És una aplicació dissenyada per descobrir accessos desautoritzats a qualsevol element de la nostra infraestructura. Aquest sistema avalua una intrusió quan aquesta pren lloc, examinant comunicacions, i identificant mitjançant heurística, o patrons (coneguts com signatures), atacs comuns ja classificats, que li permeten diferenciar el trànsit normal de les anomalies que puguin ser indici d'activitats sospites o malicioses incloent atacs que s'originen dins del propi sistema. Un típic exemple són les primeres fases de qualsevol atac, com les anàlisis de la xarxa i el escombrat de ports.

joomla template 1.6