Recuperació de desastres


Els Plans de Recuperació de Desastres IT s'han tornat cada vegada més importants a mesura que les tecnologies de la informació han guanyat rellevància en el desenvolupament i suport dels projectes. Una creixent consciència, aconseguida moltes vegades a partir d'experiències desafortunades, s'ha estat desenvolupant sobre l'impacte del mal funcionament dels sistemes informàtics. Aquest pot limitar severament la capacitat de proveir serveis i productes, afectant el correcte desenvolupament del treball, la satisfacció de l'usuari, la imatge d'institució i danyant per tant l'efectivitat.
Apemtic posa a servei dels seus clients eines de recuperació per a tota la seva infraestructura tecnològica que li permetran minimitzar l'impacte davant qualsevol controvèrsia.

joomla template 1.6