Trucades i videoconferències


És un grup de recursos que fan possible que el senyal de veu i imatge viatgin a través d'Internet emprant un protocol IP en lloc d'enviar-en forma analògica a través de circuits utilitzables només per telefonia convencional.
Això significa que s'envia el senyal de veu i imatge comprimida en forma digital, en paquets de dades, permetent mantenir reunions amb grups de persones situades en llocs allunyats entre si.

joomla template 1.6