Recursos compartits


Els recursos compartits ofereixen als usuaris accés a arxius i carpetes mitjançant la xarxa. Els usuaris poden connectar amb el recurs compartit per la xarxa i accedir al que contenen: aplicacions i dades públiques o privades de l'usuari.
Un recurs compartit és un directori accessible des de la xarxa i per a múltiples usuaris simultàniament. Un cop la carpeta és compartida, els usuaris podran accedir, si disposen dels permisos adequats, a tots els arxius i subcarpetes que conté.
Un ús típic de les carpetes de dades compartides és oferir un lloc central per a l'accés comú dels usuaris a els arxius i facilitar les còpies de seguretat de les dades contingudes en aquests fitxers.

joomla template 1.6