Qualitat de servei (QoS).


Entenem per qualitat de servei a la capacitat de donar un bon servei, ja sigui mitjançant mecanismes de control a la reserva de recursos que poden donar diferents prioritats a usuaris o connexions de dades diferents, o garantir un cert nivell de rendiment d'acord amb les necessitats de l'organització.qos

joomla template 1.6